hội nghị

Ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

VTV.vn - Hôm nay (11/5), Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bước sang ngày làm việc thứ năm.