triệu hựu đình

Hoa thiên cốt 2 khởi động, Triệu Hựu Đình thay Hoắc Kiến Hoa?

Hoa thiên cốt 2 khởi động, Triệu Hựu Đình thay Hoắc Kiến Hoa?

VTV.vn - Bộ phim Hoa thiên cốt phần 2 đã chính thức khởi động. Tuy nhiên, có thông tin khẳng định vai nam chính đã thuộc về Triệu Hữu Đình thay vì Hoắc Kiến Hoa.