xu thế

Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ góp phần vào xu thế mới giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ góp phần vào xu thế mới giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

VTV.vn - Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ đã quyết định chuyển đổi nội dung hoạt động các cơ sở của hai thương hiệu giáo dục là EQuest tại Hà Nội và VATC tại TP.HCM.