Quảng Nam tuyên truyền, ký cam kết quản lý, bảo vệ rừng

Quảng Nam tuyên truyền, ký cam kết quản lý, bảo vệ rừng

VTV.vn - Ban Quản lý rừng phòng hộ A Vương tổ chức tuyên truyền, ký cam kết quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cung ứng dịch vụ môi trường rừng tới từng thôn bản.