Bản tin 22h30 - 11/01/2017

  • Bản tin 22h30 ngày 11/01/2017 với nội dung chính sau: Giao ban công tác báo chí các tỉnh Tây Nguyên; Ấm tình biển đảo quê hương...