Bản tin 22h30 - 20/3/2017

  • Bản tin 22h30 ngày 20/3/2017 với nội dung đáng chú ý: Gia Lai họp báo thông tin về sai phạm của ngành y tế; Hai nhà máy bô xít nhôm và alumin ở Tây Nguyên lỗ vốn.