Chào ngày mới - 20/3/2017

  • Chào ngày mới ngày 20/3 với nội dung đáng chú ý: Vỉa hè có dành cho người đi bộ?; Chung tay cứu nguy di tích Hải Vân Quan; Cà phê voi - Đặc sản của Thái Lan.