Kết nối miền Trung - 10/11/2017

  • Kết nối miền Trung ngày 10/11/2017 với nội dung: Sạt lở núi do mưa lũ.