Tin cuối ngày - 13/9/2017

  • Tin cuối ngày ngày 13/9/2017 với nội dung: Các tỉnh miền Trung kêu gọi tàu thuyền trú bão; Ninh Thuận gia cố công trình thủy lợi...