63 tỉnh thành

Tinh gọn bộ máy – Vì sao khó làm?

Tinh gọn bộ máy – Vì sao khó làm?

VTV.vn - Chưa bao giờ vấn đề giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy lại được quan tâm như hiện tại.