Chiến lược kết nối Á - Âu: Sáng kiến quan trọng của liên minh châu Âu

Chiến lược kết nối Á - Âu: Sáng kiến quan trọng của liên minh châu Âu

30.09.2018

VTV.vn - Kết nối châu Âu và châu Á - Kế hoạch đầy tham vọng mà liên minh châu Âu vừa giới thiệu - đang là chủ đề được bàn thảo rộng rãi tại cả hai châu lục.

Liên minh châu Âu đề xuất "Chiến lược kết nối châu Á"