Ấn Độ Dương

Thủ tướng: Cần cải tiến cơ chế hoạt động của ACMECS

Thủ tướng: Cần cải tiến cơ chế hoạt động của ACMECS

VTV.vn - Cải tiến cơ chế hoạt động của ACMECS và chú trọng hơn việc huy động nguồn lực tài chính cho hợp tác ACMECS thông qua các sáng kiến như Quỹ ACMECS và Quỹ tín thác.