ảnh hưởng của El Nino

X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước