Ban Chấp hành Trung ương

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Đặc biệt quan trọng và cần thiết

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Đặc biệt quan trọng và cần thiết

VTV.vn - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng và hoàn thiệt phương thức lãnh đạo đối với Nhà nước, và toàn xã hội.

 
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước