bảng Champions League

MU sẽ kết thúc cuộc đua giành ngôi á quân Premier League?

MU sẽ kết thúc cuộc đua giành ngôi á quân Premier League?

Sau khi Liverpool “đầu hàng” ở cuộc chiến giành ngôi nhì bảng, MU đã hoàn toàn dễ thở.