Báo cáo tài chính

Nhiều doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Nhiều doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

VTV.vn - Mặc dù mùa báo cáo tài chính Quý II/2018 chỉ mới bắt đầu nhưng đã lộ diện không ít các doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.