bảo hiểm thất nghiệp

Lâm Đồng: 625 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Lâm Đồng: 625 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Tính đến 31/8, tổng số các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên trên địa bàn Lâm Đồng là 625 đơn vị, số tiền nợ là 47,10 tỷ.