bảo hộ công dân

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp bảo hộ công dân

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp bảo hộ công dân

VTV.vn - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Pháp theo dõi sát vụ việc cũng như có những biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.