Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng thu nhỏ về Bác Hồ tại thành phố biển Nha Trang

Bảo tàng thu nhỏ về Bác Hồ tại thành phố biển Nha Trang

VTV.vn - Ông Bùi Xuân Phước - chủ nhân ngôi nhà đặc biệt này đã đi khắp nơi để sưu tầm những tài liệu, hiện vật về Bác để giữ gìn, bảo quản như một "bảo tàng" của riêng mình.