bảo vệ an ninh

Bỉ cải tổ ngành bảo vệ an ninh

Bỉ cải tổ ngành bảo vệ an ninh

VTV.vn - Bộ Nội vụ Bỉ vừa công bố kế hoạch chi tiết về điều chỉnh nhiệm vụ của các nhân viên bảo vệ an ninh.