bất phân thắng bại

Cuộc đua kỳ thú 2014: Top 4 bất phân thắng bại

Cuộc đua kỳ thú 2014: Top 4 bất phân thắng bại

4 đội đua với những thế mạnh, sở trường khác nhau nhưng đều đã cùng trải qua những thử thách khó khăn nhất, khốc liệt nhất để trụ lại Cuộc đua kỳ thú 2014.