bệnh nhân

Tòa án tối cao Anh cho phép bệnh nhân được chết nhân đạo

Tòa án tối cao Anh cho phép bệnh nhân được chết nhân đạo

VTV.vn - Tòa án tối cao Anh vừa thông qua luật cho phép những bệnh nhân ở trạng thái thực vật vĩnh viễn, có thể được nhận cái chết nhân đạo.