biên phòng hà tĩnh

Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng biển xây dựng Nông thôn mới

Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng biển xây dựng Nông thôn mới

VTV.vn - Sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con ngư dân tuyến biển ở Hà Tĩnh, đến tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM mới ở các địa phương này.