Bộ Công Thương

Vào siêu thị ngoại - Một cách để hàng Việt ra thế giới

Vào siêu thị ngoại - Một cách để hàng Việt ra thế giới

VTV.vn - Vào siêu thị ngoại được xem là cách để hàng Việt có thể ra thế giới.