Bộ giao thông vận tải

Cả nước có gần 600.000 tài khoản giao thông

Cả nước có gần 600.000 tài khoản giao thông

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, cả nước đã có gần 600.000 tài khoản giao thông.