Thương binh và Xã hội

"Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược"

"Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược"

VTV.vn - Đây là điều được Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định trong buổi gặp mặt 55 tấm gương tiêu biểu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.