Bộ Tư lệnh

Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

VTV.vn - Trong hai ngày 20/9 và 21/9, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã tổ chức Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020.