Bản tin thể thao trưa 29.05

Cập nhật 01:52 ngày 29/05/2014