cán bộ lãnh đạo

Điểm báo sáng 16/11: Cán bộ sắp nghỉ hưu được đi nước ngoài... học tập

Điểm báo sáng 16/11: Cán bộ sắp nghỉ hưu được đi nước ngoài... học tập

VTV.vn - Câu chuyện trên là một trong số những nội dung đáng chú ý được đề cập trên các báo sáng nay.