cán bộ văn phòng

Văn phòng Trung ương Đảng nâng cao chất lượng tham mưu cho Trung ương

Văn phòng Trung ương Đảng nâng cao chất lượng tham mưu cho Trung ương

Văn phòng Trung ương cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổ chức công việc, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước