cầu nông thôn

Nguy cơ ách tắc giao thông thủy vì cầu quá thấp

Nguy cơ ách tắc giao thông thủy vì cầu quá thấp

VTV.vn - Cầu Cây Gáo (TP Cần Thơ) đang được thi công có độ thông thuyền quá thấp, có thể gây ách tắc giao thông, khó khăn cho việc vận chuyển máy móc, hàng hóa và nông sản.