Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên

PV-Thứ bảy, ngày 08/08/2020 06:55 GMT+7

Ảnh: Pháp luật TP.HCM

VTV.vn - UBKT Thành ủy TP.HCM thông tin về việc thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên có nhiều khuyết điểm, vi phạm liên quan nhiều vụ việc trong thời gian qua.

Về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với vụ việc tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết, thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy có văn bản báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét theo thẩm quyền đối với một đồng chí.

Đối với 3 đồng chí Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020: Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Tất Thành Cang, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình Lịch sử TPHCM, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất kết luận phê bình.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 đồng chí. Cụ thể là kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Hữu Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật đồng chí Tạ Quang Vinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật đồng chí Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Xổ số Kiến thiết TP, nguyên Trưởng Ban Vật giá, Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật đồng chí Nguyễn Thế Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức khiển trách. Kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bằng hình thức khiển trách.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét hình thức kỷ luật đối với 6 đồng chí. Cụ thể là đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Quách Hồng Tuyến, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Đồng chí Đỗ Hữu Nam, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành, nguyên Phó Trưởng Phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các đồng chí trên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thống nhất kết luận phê bình.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phê bình đối với 38 đồng chí do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.

Ðối với vụ việc tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một thành viên, UBKT Thành ủy nhận định, Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến Tổng công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi (nguyên Bí thư Ðảng ủy Tổng công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty) và phê bình sáu đồng chí có liên quan.

Tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Hùng Việt, nguyên Phó Bí thư Ðảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty và phê bình năm đồng chí khác có liên quan. Lý do vì Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng Công ty và các đồng chí nêu trên đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai quy định.

Ðối với Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy phê bình Ban Thường vụ Ðảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. UBKT Thành ủy phê bình đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Tổng Giám đốc.

Ðối với Tổng công ty Ðịa ốc Sài Gòn - TNHH Một thành viên, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ba đồng chí là quản lý cấp cao tại đơn vị này do vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Ðầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ðối với Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với tám đồng chí; khiển trách hai đồng chí và phê bình ba đồng chí lãnh đạo đơn vị do có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh.

Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Củ Chi. Ðối với hai đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Ðức và đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Bình Chánh có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm đảng viên, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố thống nhất không kỷ luật, phê bình.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã phê bình, rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Ðức và hai huyện Bình Chánh, Củ Chi nhiệm kỳ 2015 - 2020. UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với năm đảng viên tại quận Thủ Ðức và hai huyện Bình Chánh, Củ Chi; phê bình ba đảng viên tại quận Thủ Ðức và huyện Bình Chánh. Ðồng thời, các tổ chức đảng thuộc Ðảng bộ quận Thủ Ðức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi đang tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 21 tổ chức đảng và 155 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

Ông Tất Thành Cang bị phê bình do có sai phạm tại dự án KĐT Thủ Thiêm Ông Tất Thành Cang bị phê bình do có sai phạm tại dự án KĐT Thủ Thiêm

VTV.vn - Ông Tất Thành Cang và 2 cá nhân khác có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên chỉ bị phê bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước