chùa Hương

Đề xuất lập doanh nghiệp vận tải quản lý đò chùa Hương

Đề xuất lập doanh nghiệp vận tải quản lý đò chùa Hương

VTV.vn - Các phương tiện vận tải hành khách tại Lễ hội chùa Hương cần được quản lý theo mô hình doanh nghiệp, hay hợp tác xã vận tải.