chương trình đào tạo

Hà Nội thí điểm đào tạo song bằng bậc THCS

Hà Nội thí điểm đào tạo song bằng bậc THCS

VTV.vn - Năm nay là năm đầu tiên, Hà Nội triển khai chương trình đào tạo song bằng tại 7 trường THCS của Hà Nội.