Chương Tử Di

Chương Tử Di đẹp nao lòng qua ống kính của Peter Lindbergh

Chương Tử Di đẹp nao lòng qua ống kính của Peter Lindbergh

VTV.vn - Nhiếp ảnh gia tên tuổi thế giới Peter Lindbergh đã bắt được rất đúng cái thần của Chương Tử Di khi ông thực hiện bộ ảnh Buccellati Tribute to Italy.