chuyển nhượng bất động sản

M&A bất động sản đạt 800 triệu USD trong 9 tháng đầu năm

M&A bất động sản đạt 800 triệu USD trong 9 tháng đầu năm

VTV.vn - Theo thông tin từ CBRE, M&A bất động sản đạt 800 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2017.