cơ quan tình báo

Áo kêu gọi Đức làm rõ các cáo buộc liên quan đến mạng lưới tình báo

Áo kêu gọi Đức làm rõ các cáo buộc liên quan đến mạng lưới tình báo

VTV.vn - Ngày 16/6, Tổng thống Áo và Thủ tướng nước này đã cùng kêu gọi Đức làm sáng tỏ một cách đầy đủ cáo buộc các điệp viên tình báo Đức theo dõi nhiều mục tiêu tại Áo.