Công an tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam gia tăng tình trạng vận chuyển gỗ lậu đường sông

Quảng Nam gia tăng tình trạng vận chuyển gỗ lậu đường sông

VTV.vn - Khi đường bộ bị kiểm tra gắt gao thì hiện nay lại gia tăng tình trạng vận chuyển gỗ bằng đường thủy.