công cụ hỗ trợ

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị "đánh cắp"

YouTube thêm tính năng thông báo khi video bị "đánh cắp"

VTV.vn - Những người sáng tạo nội dung khi sử dụng công cụ này sẽ nhận được thông báo nếu video của họ có một bản sao vừa được đăng tải lên YouTube.