công trình thủy lợi

Hơn 67.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng

Hơn 67.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng

VTV.vn - Hiện đã có hơn 67.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, chiếm tỷ lệ 23% diện tích đã gieo cấy.