Cục Đầu tư nước ngoài

6 tháng, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm của các dự án FDI tăng 5,7%

6 tháng, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm của các dự án FDI tăng 5,7%

VTV.vn - Tính trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm, góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017.