cục hàng hải

50% vụ tai nạn hàng hải do tàu biển không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

50% vụ tai nạn hàng hải do tàu biển không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

VTV.vn - Theo đánh giá của Cục Hàng hải Việt Nam, 50% vụ tai nạn hàng hải trong năm 2017 do tàu biển không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật