cứu ngư dân gặp nạn

Điều trực thăng ra biển hỗ trợ ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Điều trực thăng ra biển hỗ trợ ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

VTV.vn - Ngày 15/7, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng ra biển để hỗ trợ ngư dân gặp nạn tại Trường Sa.