đa dạng sinh học

19 di sản UNESCO mới của thế giới

19 di sản UNESCO mới của thế giới

VTV.vn - Trong cuộc họp mới đây ở Bahrain, UNESCO đã đưa thêm 19 địa danh nữa vào danh sách di sản thế giới về văn hóa, lịch sử và khoa học.