Đại học Huế

Phê duyệt Đề án phát triển Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế

Phê duyệt Đề án phát triển Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.