Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Bộ GD&ĐT: Nói “kiểm định trong nước không tín nhiệm” là thiếu căn cứ

Bộ GD&ĐT: Nói “kiểm định trong nước không tín nhiệm” là thiếu căn cứ

VTV.vn - Trước ý kiến cho rằng "kiểm định trong nước trường nào cũng đạt nên không tín nhiệm", Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đó là nhận xét thiếu căn cứ, không đúng thực tiễn.