đất nông nghiệp

Nghệ An khẩn trương tiêu úng cho hơn 20.000 ha lúa

Nghệ An khẩn trương tiêu úng cho hơn 20.000 ha lúa

VTV.vn - Một trong những nhiệm vụ cấp bách ngay lúc này đối với tỉnh Nghệ An là khẩn trương tiêu úng cho hàng ngàn ha lúa vụ Hè Thu đang chìm trong biển nước.