Diễn viên Lan Phương

Đánh con, xử bạn, cãi mẹ chồng, còn ai đanh đá bằng Diệu "Cả một đời ân oán"?

Đánh con, xử bạn, cãi mẹ chồng, còn ai đanh đá bằng Diệu "Cả một đời ân oán"?

VTV.vn - Diệu là người gây nên những ân oán trong phim. Dường như với bất kỳ ai cô cũng có thể chống lại.