Diva Mỹ Linh

Bài ca tự do: Bước chuyển khỏi vùng an toàn của Diva Mỹ Linh

Bài ca tự do: Bước chuyển khỏi vùng an toàn của Diva Mỹ Linh

VTV.vn - Nói về sự lựa chọn Urban dance cho MV Bài ca tự do, Mỹ Linh coi đây là một bước ra khỏi vùng an toàn chính chính mình, để trải nghiệm cái mới và để trẻ hơn.