Đoàn việt nam giành huy chương Olympic tin học quốc tế